Post Jobs

PULUPULU WALLPAPER

pulupulu

O kana hana i hele ai, o ka paipai aku i na kanaka, e hapai i ka mahiai pulupulu, a me na ano mahiai e ae i pili i ka makemake nui ia e ko na aina e, me ka awili pu me ko kakou mahiai kahiko. O ka waiwai a me ka Iako o ke kanaka i puka ma ka hana ana, o ka waiwai no ia o ke aupuni, no ka mea, aia i ka lima o na kanaka oia aupuni iho, ka waiwai oia aupuni. Halawai ma Waialee, aole nae i kakau inoaia, na Kalanipoo, e kakau inoa a hooili mai, ia nei, Aole i halawai ma Wilalua, no ka holo o ka hana malaila, wahi a Kaiaikawaha, ma Waiakaaiea Kaaikaula. O ka pauku elua o ko kakou pono keia a’u e hai aku nei ia oukou. O ko ke Akua makemake no ia o ka hana o na kanaka a pau i ka hana, nolaila i hanaia’i ka honua i wahi noho no na kanaka i wahi mahiai no lakou. O ka helu ekolu, 6 paha teneka ko ka paona, pii maoli ka waiwai a me ka lako i keia lahui; ke hapai kakou i keia hana. Ua hele kaapuni ka mea Hanohano J.

Name: Mugrel
Format: JPEG, PNG
License: For Personal Use Only
iPhone 5, 5S resolutions 640×1136
iPhone 6, 6S resolutions 750×1334
iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus resolutions 1080×1920
Android Mobiles HD resolutions 360×640, 540×960, 720×1280
Android Mobiles Full HD resolutions 1080×1920
Mobiles HD resolutions 480×800, 768×1280
Mobiles QHD, iPhone X resolutions 1440×2560
HD resolutions 1280×720, 1366×768, 1600×900, 1920×1080, 2560×1440, Original

Pulupulu | Flickr

Aole I halawai ma Kahuku, no ka mea ua haawi o Mopika i ka anoano I ko laila poe. O ka pauku elua o ko kakou pono keia a’u e hai aku nei ia oukou. A o ka poe i ae mai e haawi wale no au i ka anoano no oukou me ke kakau ia nae o ka inoa o kela mea keia mea pakahi. A o ka pauku akahi eia no ia, o ka malama i ka pono o ke Akua, oia ke koo o ke kanaka hana e kupaa mau ai oia, a pii ae kona loaa ina e hiki i ka wa e haawi ai i ka mahina hou, hanai kumu, manawalea, haawi no ka poe i paa mau ka lima i ka hana, a o ka poe noho wale hana ole hiki ole ke haawi, hilahila ino lakou.

Contents of this issue. O ka huina a pau o na inoa Eia hoi, a i paa ko kakou manao ma ka hana, e pono e hoomanao kakou i mea e kaa ai ko kakou aie, i ka hua mua o na mea i kanu ia, a me ka hanau mua o na holoholona i waiwai loaa no ke Akua, a me ka hapaumi o ko kakou waiwai he ru!

Ka Nupepa Kuokoa, Volume I, Number 2, 1 November 1861 — No ke Kanu Pulupulu. [ARTICLE]

Nolaila, i na e malama ole kakou i kekahi o keia mau mea elua, a’u e hai’ku nei ia oukou, aole no e pili mai ka lako ia kakou. Nolaila, i pane mai ai kekahi haole kalepa, ia’u e noho nei ma Honolulu e paipai nui aku i na kanaka e kanu nui i ka pulupulu a kuai mai me makou, ua ae aku au i kona manao, oia au i hele mai nei.

E like me ka nui o na paona o ka pulupulu, pela no ka nui o kona kumu kuai, aka, o kona waiwai e ae, i na e nui ka mea kuai ia emi kona kumu kuai. Aka i na hui aku kakou i ka mea mua oia ka malama i ke Akua, me ka hana, alaila lawa ka lako a me ka pono o keia lahui. O ka helu ekolu, 6 paha teneka ko ka paona, pii maoli ka waiwai a me ka lako i keia lahui; ke hapai kakou i keia hana. Ua lawe ia i ka aina e na waiwai i kanu ia ma Hawaii nei; oia hoi, ke ko, kope, raiki, palaoa, a mea e ae, ua mahalo nui ia ko Hawaii nei mau mea kanu e lakou mamua o ko na wahi e ae, i na pela ko lakou mahalo i ko Hawaii nei mau mea.

  ANFIELD GATE IPHONE WALLPAPER

Ua akaka ia oukou na manao i hai ia maluna, aole paha he pohihihi, o kahi a ko oukou manao i ku ai aole i akaka ia’u ia. Hiki ma Waialua, ua holo ka hana malaila, pela ka hai mai a kekahi komite, oia o Kaiaikawaha, aole i halawai malaila, ma Waiakaaiea, halawai ma Makua 34 ua hele mai ko Keawaula 5; ua hele mai ko Keaau 5; halawai ma Waianae 30; no Kamaile 8; ma Waiawa 5; a ua waihoia aku no na hua pulupulu ma ka lima o na komite i kohoia, na lakou e haawi aku me ke kakau i na inoa o kanaka, a hooili mai i ke kope ianei.

O ka waiwai a me ka Iako o ke kanaka i puka ma ka hana ana, o ka waiwai no ia o ke aupuni, no ka mea, aia i ka lima o na kanaka oia aupuni iho, ka waiwai oia aupuni.

Pulupulu Theme Game Hall

Mai manao kakou, he waiwai popopo ka pulupulu, aole, hiki ke waiho loihi ia ia i ke kau a kau. No kuu ike ana, ke moe nei oukou iloko o ka palaualelo, a ke hoopalaleha nei oukou i ka hana mahiai, i ku I ke kalepa nui ia e ko na aina e. Aohe o kakou lua dala ma Hawaii nei, e like me ko na aina e, auhea la auanei ka lua dala ma Hawaii nei, eia wale no o ka mahiai nui o oukou na kanaka, a hua mai, kuai aku me na haole kalepa e noho nei, a lawe ia paha ma na aina e; alaila, loaa mai ke dala, o ko kakou lua dala iho la no ia; nolaila, e hoomanao kakou i ka mahiai pulupulu, ko, raiki, ia mea aku ia pulululu aku, i eli mau ai kakou i ke dala a me ke gula ma Hawaii nei.

O kana hana i hele pulupluu, o ka paipai aku i pulypulu kanaka, e hapai i ka mahiai pulupulu, a me na pulkpulu mahiai e ae i pili i ka makemake nui ia e ko na aina e, me ka awili pu me ko kakou mahiai kahiko.

Eia no hoi; aole i like ke kumu kuai o ka pulupulu me na waiwai e ae. Eia no; o ka palaualelo, o ka noho wale, o ka lealea, i na wa mamua aku nei, hele na oulupulu i ka hula, a me na hana ano ino e ae i ike na keiki i ka lakou mou hana, hahai na keiki ma ko lakou mau kapuai, a o ka lilo no ia ma ia hana hua ole, paakiki ko lakou naau; nolaila, makau lakou i ka hana lima, hele no lakou mamuli o ko lakou lealea iho, loaa i na mai ino, a o ka make no ia i ko lakou wa opiopio a o na kanaka makua kekahi.

O ko ke Akua makemake no ia o ka hana o na kanaka a pau i ka hana, nolaila i hanaia’i ka honua i wahi noho no na kanaka i wahi mahiai no lakou.

  KAMIJOU WALLPAPER

Nolaila ka ninau aku ia oukou ke ae mai nei anei oukou i ka mahiai pulupulu? O ko kakou waiwai no ia o ka paa mau o ko kakou lima i ka hana mahiai, a me ka hanai holoholona, he kumu ia e hiki mau mai ai na moku kalepa o na aina pluupulu, e lawe mai ana i waiwai no kakou.

O ka helu elua o na anoano, 7 paha teneka ko ka paona.

I keia wa, aole he waihona dala o ke aupuni, he wahi hapa uuku wale iho no paha, no ka palaualelo o na kanaka, aole hana. Ua hele kaapuni ka mea Hanohano J. Ma kela wahi keia wahi i hoomoana ai, ku oia a hai nui aku i kona manao iwaena o na kanaka; penei: I hele mai nei au e ike ia oukou i na kanaka kupa o ka aina hanau, e kukakuka a e kamakamailio no ka mahiai pulupulu.

Kaaawa 3; no Makaua i ka kaua i uka 2; ma Hauula wai 33; Halawai ma Waialee, a i kakauia na inoa, ua waihoia no na ke komite kohoia oia o Kala nana e kakau na inoa o ka poe makemake a hooili ae ma ka Aha Hui o Kaumakapili, ua waihoia aku ma kona lima na hua pulupulu.

Halawai ma Waialee, aole nae i kakau inoaia, na Kalanipoo, e kakau inoa a hooili mai, ia nei, Aole i halawai ma Wilalua, no ka holo o ka hana malaila, wahi a Kaiaikawaha, ma Waiakaaiea Kaaikaula.

He mea kaumaha i ko kakou noonoo ana ka emi nui o keia lahui, heaha la ke kumu o keia emi ana o na lahui kanaka o keia aina? Eia hoi, ina makemake kekahi poe ma ka hanai holoholona, pono no, he hana waiwai no ia, he waiwai ka ili, a me kona kiwi; a me kona io, a me kona aila, a me ka hulu hipa, ua lawe nui ia aku ia mau waiwai o Hawail nei ma na aina e, nui ka loaa malaila.

Eia hoi; ma na aina e, eono malama kupono no na mea kanu a i kekahi hapa o ka makahiki, ua paa pu ka aina i ka hau, aole o lakou kanu, aole mahiai ia wa; aka, ma Hawaii nei, aole pela, ua hololea ka hana, e manao kakou e hapai i ka mahiai pulupulu, a ine na ano mahiai e ae.

No Walkane; eia na inoa. Ina i paa mau ka lima i ka hana, aole e lilo i ka auwana, aole e pili mai ka mai ino, ikaika ke kino, hanau na keiki, a o ka pii no ia o keia lahui i luna; nolaila, e makaala kakou, o ka hana ka mea e ulu ai na kanaka o keia lahui, ua hooia mai ka poe naauao i keia mea, oia keia huakai ai i hele mai nei, e kauo ae ia oukou iloko o ke kino okoa o ka Aha Hui Mahiai, i hiki ai ia kakou ke apo i na lala oia kino, oia keia; mahi pulupulu, ko, kope, palaoa, a pela aku.